Keyword Analysis & Research: suvalkija muzika


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched suvalkija muzika also searched

Frequently Asked Questions

What does Suvalkija (reikšmės) mean?

Kitos reikšmės – Suvalkija (reikšmės). Suvalkija (Sūduva) – Lietuvos etnografinis regionas kairiajame Nemuno krante, apimantis didžiąją Lietuvos Užnemunės dalį ( Marijampolės apskritį - Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rajonus, Kauno apskrities Kauno rajono pietinę ir Prienų rajono vakarinę dalis).

What is suvalkiją sudaro?

Suvalkiją sudaro: Jurbarkas, Šakiai, Kaunas, Jonava, Vilkaviškis, Marijampolė, Prienai, Kėdainiai, Lazdijai. Suvalkiečiai – tai lietuvių etnografinė grupė, gyvenanti didesnėje Užnemunės dalyje ir kalbanti vakarų aukštaičių tarne. Jų materialinė kultūra turi daug bendrumų su Mažąja Lietuva.

Who are the people of Suvalkija?

People from Suvalkija are called suvalkiečiai (plural) or suvalkietis (singular). It is located south of the Neman River, in the former territory of Vilkaviškis bishopric.

What are the musical traditions of Suvalkija?

The musical traditions of Suvalkija are distinctive. The kanklės, possibly the most archaic Lithuanian instrument, took on distinguishable characteristics in the region; more heavily ornamented than elsewhere, its end is narrow, spreading out into a rounded shape.

Search Results related to suvalkija muzika on Search Engine